De-JarOutsourcing BHP, p.poż i ISO 22000/HACCP

Oferta

BHP Oferujemy Państwu między innymi:

 • wykonywanie obowiązków służby bhp,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
 • wykonanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • udział w zespole ustalającym przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy,
 • tworzenie dokumentacji bhp tj.: rejestrów czynników szkodliwych, rejestrów czynników biologicznych, instrukcji stanowiskowych, instrukcji ppoż., zarządzeń wewnątrzzakładowych dotyczących bhp, itp.,
 • przeprowadzanie szkoleń w dziedzinie bhp, ochrony ppoż.,
 • wykonywanie zadań specjalisty ochrony przeciwpożarowej, specjalistyczne doradztwo,
 • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, kontrola przestrzegania jej postanowień,
 • przeprowadzanie audytów i szkoleń pracowniczych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywnością ISO 22000/HACCP,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, systemu zarządzania bezpieczeństwem żywnością ISO 22000/HACCP,
 • merytoryczna pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organa nadzoru nad warunkami pracy,
 • doradztwo w doborze odzieży roboczej i ochronnej, prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 • doradztwo i sporządzanie stosownej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska.

P.Poż.Cennik usług (ceny brutto ):

 • Szkolenie wstępne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej – 20 zł/osoba,
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – 50 - 90 zł/osoba,
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych – 30 - 50 zł/osoba,
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych – 30 - 50 zł/osoba,
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych - 50 - 90 zł/osoba,
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców i kierowników – 250 - 340 zł/osoba,
 • Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 30 - 50 zł/osoba,
 • Wykonywanie obowiązków służby bhp oraz ochrony przeciwpożarowej – od 400 zł / miesiąc,
 • Przeprowadzanie audytu w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej – od 500 zł/sztuka,
 • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – od 800 zł,
 • Przeprowadzanie analizy ryzyka zawodowego – od 50 zł / stanowisko pracy,
 • Szkolenie w zakresie HACCP – 50 zł/osoba,
 • Doradztwo i sporządzanie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska – cena do uzgodnienia.

Deklarujemy negocjacyjny sposób ustalania cen, terminów i form płatności.

DE-JAR Outsourcing BHP i PPoż., ul. Armii Krajowej 31 lok 30, 06-400 Ciechanów, tel. +48 728 867 381, +48 23 672 25 90, e-mail: kontakt@de-jar.pl
Photos by john Kasawa, Pixomar, m_bartosch, adamr, gameanna and Master isolated images from freedigitalphoto
Copyright DE-JAR 2012  |  Projekt i wykonanie: CONTINET