De-JarOutsourcing BHP, p.poż i ISO 22000/HACCP

Kwalifikacje

BHPWłaściciel firmy posiada najwyższe kwalifikacje w dziedzinach świadczonych usług:

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie - Inżynier pożarnictwa.
  • Politechnika Warszawska - Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku - magister polityki ekologicznej.
  • SEKA - Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Kurs kwalifikacyjny Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
    wg normy ISO 22000/HACCP.
  • Ocena oddziaływania na środowisko – kurs EFS


DE-JAR Outsourcing BHP i PPoż., ul. Armii Krajowej 31 lok 30, 06-400 Ciechanów, tel. +48 728 867 381, +48 23 672 25 90, e-mail: kontakt@de-jar.pl
Photos by john Kasawa, Pixomar, m_bartosch, adamr, gameanna and Master isolated images from freedigitalphoto
Copyright DE-JAR 2012  |  Projekt i wykonanie: CONTINET